REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Yale te trimite la Monza”

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 15.06.2017- 15.08.2017

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala “Yale te trimite la Monza” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de ASSA ABLOY Romania SRL, cu sediul in Bd. Preciziei Nr. 5, Sect. 6, cod 062202, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/3566/1998, CUI RO 10473502, denumita in continuare “Organizator”).

(2) Campania se deruleaza prin intermediul agentiei  Mediapost Hit Mail SA cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, Sect. 1, Bucuresti denumita in continuare “Agentia”.

(3) Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial  („Regulamentul Oficial”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului Oficial si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament Oficial .

(4) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial , (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial , urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1)  Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in magazinele Ambient, Arabesque, Evora Center, Leroy Merlin, Mr. Bricolage, Praktiker si Brico Depot, stabilite de Organizator,  in perioada 15.06.2017- 15.08.2017, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA  4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

 

(2)  Un participant la Campanie va putea intra in tragerea la sorti  prin completarea datelor personale (nume, prenume, adresa email, telefon) si a numarului de bon fiscal pe pagina de promotie www.castigacuyale.ro.

(3) Un participant la Campanie va putea inregistra un singur bon fiscal pe zi si fiecare bon fiscal va putea fi folosit o singura data.

(4) Un participant poate castiga un singur premiu garantat si un singur premiu prin tragere la sorti.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt cele prezentate in tabelul de mai jos:

Tip premiu

Mod de acordare

Nr. de premii

Pret unitar (cu TVA) RON

Valoare totala (cu TVA) RON

 
 

Excursie la Monza pentru 2 persoane*

Tragere la sorti

 

3

5474

16422

 

Incuietoare digitala Yale

10

1505

15035

 

Tricou Polo barbatesc inscriptionat Yale

Primilor 100 de inscrisi in Campanie

100

37

3700

 

Total

 

113

 

35157

 

 

 

Fiecare castigator al unui tricou isi va putea alege marimea dorita, in limita stocului disponibil pentru respectiva marime, dupa cum urmeaza:

- 30 tricouri M;

- 50 tricouri L;

- 20 tricouri XL.

 

(2) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Valoarea totala maxima a premiilor oferite in cadrul promotiei este de 35157 RON (cu TVA inclus).

 

*Prin tragere la sorti se vor oferi 3 vouchere turistice pentru servicii externe in valoare de 5474 RON (TVA inclus) fiecare. Fiecare voucher turistic include cazare pentru 2 persoane in camera dubla intr-un hotel de 3-4 stele in Milano pentru perioada 2-3 septembrie 2017, transfer pentru 2 persoane de la hotel la circuitul de Fomula 1 de la Monza in data de 3 septembrie 2017, 2 bilete pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Monza din data de 3 septembrie 2017, transfer pentru 2 persoane de la circuitul de la Monza la hotel.

 

 (3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a Regulamentului Oficial prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor Yale participante la Campanie).

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor /caracteristicilor premiilor.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

 

SECTIUNEA  8. CONDITII DE VALIDITATE

(1) Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

(2) Bonul fiscal care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis in perioada derularii Campaniei,  15.06.2017- 15.08.2017.

 

SECTIUNEA  9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 (2) Fiecare castigator sau rezerva pentru toate premiile oferite in cadrul campaniei promotionale, indiferent de modalitatea de atribuire si tipul de premiu va fi supus procesului de validare, conform  prezentului Regulament Oficial .

(3) Pe intreaga durata a Campaniei promotionale, un Participant poate castiga un singur premiu prin tragere la sorti.

(4) Participantii extrasi prin tragerea la sorti vor putea fi validati castigatori numai daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, toate conditiile de validare stipulate in prezentul Regulament Oficial. In cazul in care, total sau partial, aceste conditii nu sunt indeplinite, atunci participantul extras la sorti nu va fi validat castigator si nu va avea dreptul de a intra in posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, in ordinea in care au fost extrase. In cazul in care nu vor fi validate nici rezervele aferente premiului, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

(5) Lista cu numele si prenumele castigatorilor validati si a premiilor castigate de acestia va fi afisata pe  pagina de www.castigacuyale.ro a Organizatorului, cel tarziu la data de 25 august 2017.

 

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Participantul castigator al unui premiu garantat va fi anuntat prin apel telefonic in maxim 3 zile lucratoare de la data inscrierii pe pagina www.castigacuyale.ro. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data limita, se apeleaza la urmatorul participant, pana cand se acorda toate premiile garantate.

(2) Participantul extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic in maxim 3 zile lucratoare de la data extragerii de catre reprezentanti ai Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data limita, se apeleaza la rezerve, in ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorului.

(3) In cazul in care un participant va refuza sa primeasca premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului.

(4) Validarea potentialilor castigatori ai unei Excursii la Monza sau ai unei Incuietori digitale Yale se va face doar dupa ce acesta va trimite copia bonului fiscal inscris pe talonul de participare la tragerea la sorti, prin fax/email, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data anuntarii castigului. In cazul in care potentialul castigator nu va trimite copia actului de identitate in termenul specificat, va fi invalidat. Adresa de fax/email va fi comunicata potentialului castigator in momentul in care acesta va fi contactat telefonic de catre reprezentanti ai Organizatorului.

(5) In cazul in care participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite) sau nu isi revendica premiul in termenul stabilit, premiul nerevendicat ramane in posesia Organizatorului.

 

(6) Premiile garantate vor fi trimise prin curier in termen de maxim 15 zile lucratoare din momentul furnizarii datelor de livrare de catre castigator.

(7) Premiile oferite prin tragere la sorti vor fi acordate in termen de maxim 15 zile lucratoare dupa incheierea campaniei astfel:

 

Organizatorul nu este responsabil pentru obtinerea eventualelor vize necesare excursiilor si nici pentru realizarea transportului pana la hotelul destinat cazarii din Milano, aceste lucruri cazand exclusiv in sarcina castigatorului. In cazul in care Castigatorul nu obtine eventualele vize necesare din motive independente de Organizator, acesta din urma este indreptatit sa-l invalideze, Castigatorul renuntand in mod expres la acordarea premiului.

Organizatorul nu este responsabil daca castigatorul nu poate pleca in excursie din motive independente de el, acesta fiind indreptatit sa-l invalideze. 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial  si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Assa Abloy S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acestia (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre S.C. Assa Abloy S.R.L., trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Assa Abloy S.R.L. prelucreaza datele personale preluate in aceasta campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001). S.C. Assa Abloy S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial  si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Marketing, pe adresa Bd. Preciziei Nr. 5, Sect. 6, cod 062202, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Assa Abloy S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Assa Abloy S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bd. Preciziei Nr. 5, Sect. 6, cod 062202, Bucuresti, cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

SECTIUNEA 12. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei va acorda premiile doar acelor castigatori care au luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiile persoanelor care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata, ulterior extragerii si acordarii premiilor, ca un Participant castigator nu a indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, acesta isi rezerva dreptul de a-l invalida (cu consecinta neacordarii premiului), respectiv de a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja acordat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator in legatura cu extragerea si / sau acordarea premiului, daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului oferit in cadrul acestei Campanii.

Organizatorul are dreptul de a invalida participantii care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament Oficial .

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament Oficial , sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

(1) Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulament Oficial de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit prin solicitare scrisa la aar.info@assaabloy.com sau la adresa S.C. ASSA ABLOY  S.R.L., cu sediul in Bd. Preciziei Nr. 5, Sect. 6, cod 0622202, Bucuresti.

(2)  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,  urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

(3) Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 17.  BONURI FISCALE  NECORESPUNZATOARE

(1) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile/ necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.